İŞ DAVALARI VE İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİMİN AMACI:
Katılımcıların, iş mevzuatından kaynaklanan davaları Avukat olarak en iyi şekilde takip edecek bilirkişi olarak görevlendirilmeleri halinde hesaplamaları yaparak bilirkişi raporu hazırlayabilecek düzeyde bilgiye sahip olması.

EĞİTİM ve KATILIM ŞARTLARI:
-Eğitim programı, 50’şer dakikalık, toplam 32 ders saatinden oluşmaktadır. Eğitimin en az 24 saatine katılım zorunlu olup, 8 saatten daha fazla devamsızlık yapılması halinde katılım belgesi verilmeyecektir.
-Program sadece hukukçuların katılımına açıktır. Katılım 20 hukukçu ile sınırlıdır. Eğitim notları ve örnek hesap tabloları taşınabilir bellekler içerisinde verilecektir.
-Eğitim katılım bedeli 1.200,00 TL (KDV dahil ) olarak belirlenmiştir. Daha önce Bilgi Birikim A.Ş. ‘nin herhangi bir eğitimine katılmış olanlara %25 indirim uygulanacaktır.

EĞİTİM PROGRAMI:
Seminer Tarihi :
Seminer Saatleri :
Seminer Yeri : İhsaniye Mah. Zeytinlibahçe Cad. No:98 Profit İş merkezi Kat:9 Akdeniz/Mersin
Eğitimciler :

Eğitimin Kapsamı :
İş hukukunun konusu ve nitelikleri, iş hukukuna yön veren temel ilkeler,
İş kanunun kapsamı, kural ve istisnalar,
Belirsiz/ belirli alacak davaları, kısmi dava, ıslah,
Haklı / haksız, geçerli / geçersiz fesih , ikale ve değişiklik feshi, ibraname,
Ücretin ve hizmet süresinin hesabı,
Asıl-alt işveren, muvazaa, birlikte istihdam, işyeri / hizmet akdi devri,
Zamanaşımı / muacceliyet / temerrüt / faiz,
Bordro inceleme, sosyal kesintiler, netleştirme, ödemelerin mahsubu,
Kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatı,
Ücret alacakları, fazla çalışma, hafta tatili, UBGT ücreti, ikramiye, ilave tediye
Bakiye süre tazminatı, cezai şart, rekabet yasağına aykırılık, eşitliğe aykırılık tazminatı,
İşe iade davaları, işe iade sonrası hak ve alacaklar,
Bilirkişi raporu metodu, örnek rapor ve uygulamalı hesaplamalar,

Kayıt için : Aşağıda belirtilen banka hesabına ödeme yapılarak, E-posta veya telefon ile iletişime geçilmesi rica olunur. Zaruri nedenlerle eğitim tarihinde değişiklik yapılabilir.

İletişim :
Adres : İhsaniye Mah. Zeytinlibahçe Cad. No:98 Profit İş merkezi Kat:9 Akdeniz/Mersin
Telefon : 0324 337 27 27
Eposta :info@pusulaarabuluculuk.com.tr
Web :www.pusulaarabuluculuk.com.tr

Aşağıdaki linke tıklayarak eğitim için ön kayıt oluşturabilirsiniz.